Emma G.Boys Varsity v. BeloitVarsitySpencer G.Girls v. Bradford  Parent's NightVarsity vs. TremperHannah & EmilyCameron A.KatelynnRiley K.